Xóa trang trong file PDF

Xóa các trang khỏi tệp PDF của bạn trực tuyến

Tải File PDF

Tải file PDF của bạn lên bộ công cụ xóa trang trên PDFmall. Dung lượng file lớn được chấp nhận mà không cần lo lắng về việc tính phí.

Xóa trang trong file

Lựa chọn trang hoặc nhiều trang bất kỳ bạn muốn xóa bỏ khỏi file PDF, thao tác nhanh chóng đơn giản bằng vài cú click chuột.

Lưu file PDF

Sau khi xóa trang trong file PDF, bạn có thể nhanh chóng lưu lại file PDF mới đã được chỉnh sửa. Bộ công cụ hoàn toàn miễn phí cho bạn.