OCR trực tuyến

Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu từ hình ảnh sang văn bản, Word hoặc Excel

Cách sử dụng OCR online?

Tải lên tệp hình ảnh, chọn ngôn ngữ có trong tệp nguồn, chọn định dạng đầu ra và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau khi nó kết thúc quá trình nhận dạng, bạn có thể tải xuống tài liệu.

Độ chính xác cao

Dịch vụ PDFMall OCR sẽ trích xuất gần như tất cả văn bản từ hình ảnh sang định dạng tài liệu đã chọn. Và tệp được xuất sẽ duy trì bố cục giống như trong tệp nguồn. Đây là dịch vụ miễn phí

Lựa chọ ngôn ngữ

PDFMall cung cấp một phương thức tiên tiến OCR PDF. Người dùng có thể lựa chọn một trong hơn 10 ngôn ngữ OCR để có kết quả nhận diện văn bản tốt nhất.